03.06.2015: Zmiana godzin dyżurów poniedziałkowych - zapraszamy w godz. 700 - 800.... więcej
Informacje26.11.2013
1% podatkuPartnerzy

 
Praca dla niepełnosprawnych
Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnieul. Kacza 21, 01-064 Warszawa     
(22) 620 30 31; + 48 726 136 337    
e-mail: warszawa@centrumdzwoni.pl


www.centrumdzwoni.pl


Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wsparciem w ramach projektu planujemy objąć co najmniej 300 osób zamieszkałych na terenach pięciu województw (śląskie, pomorskie, podkarpackie, łódzkie i mazowieckie).

Cele szczegółowe projektu:

  1. Wypracowanie i wzmocnienie kluczowych umiejętności społecznych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.
  2. Wypracowanie i wzmocnienie kluczowych umiejętności zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.
  3. Podjęcie zatrudnienia, wdrożenie na dobranym stanowisku pracy przy wsparciu trenera pracy zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego.
  4. Utrzymanie poziomu motywacji i jakości wykonywanej pracy u osób już zatrudnionych poprzez wsparcie trenera pracy zgodnie z metodologią zatrudnienia wspomaganego.

Więcej na stronie centrum dzwoniStrona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Partnerzy   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12/14 tel. (0-22) 624-05-74, tel./fax. 0-22 624-92-05
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557      PKD 9499Z

Projekt i wykonanie: attim.pl