03.06.2015: Zmiana godzin dyżurów poniedziałkowych - zapraszamy w godz. 700 - 800. ... więcej
Menu ::.
Informacje26.11.2013
1% podatkuPartnerzy

 
Nasza działalność
Organizacja nasza powstała w październiku 1963 roku przy Zarządzie Stołecznym TPD i przyjęła nazwę Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Powstała dzięki grupie rodziców wychowujących dzieci głębiej upośledzone umysłowo, którzy wspólnymi siłami postanowili walczyć o prawa dla swoich dzieci. W pierwszych 20 latach istnienia, właśnie z inicjatywy rodziców osób upośledzonych umysłowo, powstały: pierwsze szkoły życia, przedszkola specjalne, ośrodki dzienne, zakłady pracy chronionej, zespoły pracy nakładczej.

Wraz ze zmianą ustroju Polski, zaistniała możliwość utworzenia własnej organizacji, tym bardziej, że sprzyjał temu ogromny dorobek organizacji. Koło przystąpiło do Stowarzyszenia 24.02.1991 r. następnie otrzymało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w sądzie jako Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Obecnie w Kole zapisanych jest ok. 2.000 osób niepełnosprawnych intelektualnie natomiast faktycznych członków tj. osób systematycznie opłacających składki jest ok. 800.

Koło samodzielnie prowadzi:
  1. Ośrodek Dzienny
  2. Dom Rodzinny im. Czesławy Rzymowskiej
  3. Zespół Rehabilitacyjny
  4. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Wilczej 9a
  5. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy  Grochowskiej 259a
  6. Środowiskowy Dom Samopomocy przy ulicy Górskiej 7
  7. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy
  8. Mieszkanie Treningowe
  9. Mieszkanie Wspomagane
  10. Trzy Kluby Integracyjne, oraz Klub Absplwenta

W w/w placówkach i klubach integracyjnych z rehabilitacji i opieki korzysta 320 osób podopiecznych Koła.

Co roku organizujemy od 6 do 8 14- i 18-dniowych turnusów rehabilitacyjnych dla ok. 400 osób niepełnosprawnych intelektualnie wraz z opiekunami.  Przy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego turnusy rehabilitacyjne zarejestrowaliśmy jako działalność gospodarczą.

W Kole zatrudnionych jest 60 osób na umowę o pracę, 40 osób na umowy zlecenia.  Biuro Obsługi Placówek, w którym zatrudnionych jest 6 osób, czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem wszystkich placówek, również obsługuje turnusy rehabilitacyjne i różne imprezy okazjonalne.Strona główna  ||  O nas   ||  Działalność   ||  Kontakt   ||  Turnusy   ||  Media   ||  Przekaż 1 %   ||  Partnerzy   ||  Aktualności   ||  Finansowanie   ||  Współfinansowanie

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
00-139 Warszawa, ul. Elektoralna 12/14 tel. (0-22) 624-05-74, tel./fax. 0-22 624-92-05
NIP 525-15-64-547      Regon 011517690      KRS 0000162557      PKD 9499Z

Projekt i wykonanie: attim.pl